EN

Pravna obavijest

Sav sadržaj koji je objavljen na ovoj Internet stranici je informativnog karaktera. Sadržaj je dozvoljeno pregledavati i koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost. Strogo je zabranjena svaka promjena, prepisivanje i ponovna objava, kao i reprodukcija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe bez prethodne pismene suglasnosti Interigre d.o.o. U slučaju dozvoljene upotrebe sadržaja, moraju se zadržati sve oznake autorskog prava i prava vlasništva, kao i druge obavijesti i upozorenja. 

Interigre d.o.o. kao i njegov vlasnik nisu odgovorni za bilo kakve donesene odluke, financijske ili druge prirode, a na osnovu informacija, savjeta, uputstava i linkova na neke od Internet stranica koji se mogu pronaći na ovoj Internet stranici.

Interigre d.o.o. ne može garantirati potpunu točnost informacija koje se nalaze na Internet stranici, kao niti točnost informacija koje su prikupljene iz drugih izvora i objavljene na ovoj Internet stranici. Interigre d.o.o. može sve sadržaje mijenjati bilo kada, bez obveze obavještavanja korisnika i ne odgovaraju za posljedice prouzročene izmjenama.

Isto tako Interigre d.o.o. nije odgovorno za eventualno privremeno ne funkcioniranje stranice.

Zahvaljujemo se na korištenju stranice www.admiralhotel.hr