EN

Informacije o poduzeću

Naziv subjekta:                INTERIGRE d.o.o. za igre na sreću

Sjedište:                           Karlovačka cesta 36b, 10020 Zagreb

Matični broj:                    1379208

OIB:                                   HR57930981912

Podaci o banci:               Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Magazinska cesta 69

IBAN:                                HR5924840081107374955

SWIFT:                              RZBHHR2X

Sud upisa u registar:       Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 060125227

Temeljni kapital:              10.000.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave:                Samed Hadžiaganović, Patricia Stock

Prokuristi:                         Zdravko Marić, Milan Krnić